საგარანტიო სერვისი

საგარანტიო სერვისი

კომპანია Unico გილოცავთ შენაძენს და მადლობას გიხდით, რომ არჩევანი ჩვენზე შეაჩერეთ.
შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს და მომსახურების წესებს : 
ჩვენს მაღაზიაში შეძენილ ყველა პროდუქტს მოყვება საგარანტიო ტალონი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია, მხოლოდ მყიდველისა და გამყიდველის მიერ ორმხრივად ხელმოწერის შემთხვევაში.
საგარანტიო მომსახურებას ახორციელებს ბრენდის ავტორიზებული სერვის ცენტრი.


საგარანტიო მომსახურება :

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთებას სრული გარანტიის პერიოდში, რაც მოიცავს შეკეთებას და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას
 • მოწყობილობის შეკეთების ვადა განისაზღვრება მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად (10-დან 60 სამუშაო დღემდე)
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში სერვის ცენტრში უნდა წარადგინოს შ.პ.ს Unico-ს და მწარმოებლის (არსებობის შემთხვევაში) მიერ სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ტალონი. შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება მწარმოებლის საგარანტიო პირობებს
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად

 

საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება თუ :

 • არ არის გასული საგარანტიო ვადა
 • წარმოდგენილია სავაჭრო ორგანიზაციის და მწარმოებლის (არსებობის შემთხვევაში) სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ტალონი
 • საგარანტიო ტალონის მონაცემები არ არის შეცვლილი, წაშლილი ან გადაკეთებული
 • საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე არ არის ამძვრალი პლომბი ან/და ლუქი და ზუსტად იკითხება სერიული ნომერი / იმეი კოდი
 • მოწყობილობას არ აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი, მოწყობილობა გამოიყენება მისი დანიშნულების შესაბამისი მიზნებით
 • დაზიანება არ არის გამოწვეული : კომპიუტერული ვირუსით, მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხის შეღწევით, ელ-ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქდებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ გატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად
 • გარანტია არ ვრცელდება სისტემური ბლოკის/ლეპტოპის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური კვების ბლოკზე, ელემენტზე, მეხსიერების ჩიპზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე

 

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში :

 • თუ ნივთს დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი- შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით
 • თუ შეძენილ ნივთს შეძენიდან 3 (სამი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი-ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესებით
 • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა რეკომენდირებულ სერვისცენტრში, სერვის ცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესებით. ნივთი შეიცვლება თუ წარმოდგენილია კომპლექტაციით და ყუთით
 • ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (განსხვავების დაფარვით) ღირებულების მოწყობილობაში, ღირებულება აითვლება შეცვლის მომენტში შესაცვლელი მოწყობილობის (ან ქსელში ბოლოს დაფიქსირებული) ფასით, ფორსმაჟორული მდგომარეობისას კომპანია უფლებამოსილია შეიტანოს კორექტირებები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში. წარმოდგენილი საგარანტიო პირობები ძალაში შედის გაყიდვის მომენტიდან.

 

ავტორიზებული სერვის ცენტრი :

 

ტექნო სერვისი :

მის: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 30ა

ტელ : 2 312 000  /  2 312 008

სამუშაო საათები :

 • ორშაბათი-პარასკევი 10:00 სათიდან 19:00 საათამდე
 • შაბათი 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

 

info@technoservice.ge
www.technoservice.ge